خندوانه - پشت صحنه اجرای جواد رضویان در خنداننده برتر

پشت صحنه اجرای جواد رضویان در مسابقه خنداننده برتر برنامه خندوانه