دیرین دیرین - هر از چندگاه

دیرین دیرین - این قسمت: هر از چند گاه سوال: چرا گیر دادیم به مصرف قند و نمک و سوژه هامون تکراری شده؟جواب: چون کلی آیتم دیگه با موضوعات متنوع کار کردیم، اما هنوز اجازه پخششون رو از ارگانها و سازمانهای مختلف نداریم.