دیرین دیرین - مواد نه چندان لازم

دیرین دیرین - این قسمت : مواد نه چندان لازمبا هم این انیمیش زیبا و آموزنده را که در جهت ایجاد فرهنگ تغدیه صحیح برای شما عزیزان و گرامیان تهیه و تدارک دیده شده را به تماشا می نشینیم و بعدش پا می شیم، می ریم پی کارمون!