دیرین دیرین - واگیر

دیرین دیرین - قضیه این آنفولانزا و بیماریهای واگیر خیلی جدیه! مراقب باشین و از دست و بوس و بغل و اینا هم تا اطلاع ثانوی خودداری کنید.