ای غریب الغربا

تواشیح و همخوانی به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام