هنگامه رنج و غم و ماتم

تواشیح و همخوانی به مناسبت رحلت نبی مکرم اسلام