منم خاک پای زوارت تا زنده ام حسین جان

بازم اربعین و این همه زائر کربلای امام حسین علیه السلام