هر که دارد هوس کربلا بسم الله

خوشا بحال اونایی که اربعین کربلا هستن