نهضت امام حسین علیه السلام

چکیده سخنرانی آیةالله سید احمد خاتمی با موضوع نهضت امام حسین علیه السلام