کلیپ جالب - ماجراجویی پیرمرد با قطار

ویدئوی ایستادن یک پیرمرد روی خط آهن در مقابل قطار در حال حرکت تا آخرین لحظه نزدیک شدن قطار ، هزاران بازدید کننده در شبکه های اجتماعی داشت. العالم با انتشار این ویدئو نوشته است : شجاعت، حماقت یا توانمندی در برابر قطار!