کلیپ جالب - جابه جا کردن تایرهای خودرو در حال حرکت!

یکی از سرگرمی های خطرناک جوانان کشورهای حاشیه خلیج فارس، انجام حرکات نمایشی عجیب با خودرو و از جمله رانندگی بر روی دو چرخ در مسیرهای طولانی است.در این ویدیو که العالم آن را منتشر کرده است چند جوان عربستانی تایرهای جلو و عقب یک خودرو را در حال حرکت با هم ج