لذت طبیعت گردی پدر و پسر

پدری پسر کوچکش را به طبیعت گردی برده و با یک دوربین سلفی ویدئو می گیرد. خنده های کودک پس از پرپر شدن قاصدک لبخند را بر صورت میلیون ها نفر آورده است.