شیطنت های پدرانه !

این ویدئو در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود و مربوط به زمانی است که یک پدر با فرزند نوزادش تنها شده و کودک درونش فعال شده است. در این فیلم، یک پدر فرزند نوزادش را درحالیکه خواب است درون کامیون کنترل از راه دور قرار می دهد