کلیپ ورزشی - گل باورنکردنی به روش عقربی در قزاقستان