سقوط هواپیما در تایوان

هواپیمای ترانس آسیا،(چهارشنبه ۱۵ بهمن ۹۳) با برخورد به دیواره یک پل در نزدیکی تایپه، پایتخت تایوان به داخل رودخانه سقوط کرد. این فیلم که با دوربین های متصل به داشبورد گرفته شده است، لحظه آخر سقوط این هواپیما را نشان می دهد. این هواپیما ۵۸ سرنشین داشته و