تاکسی زرهی آبی-خاکی در سن پیترزبورگ!

اهالی شهر سن پیترزبورگ روسیه می توانند با یک خودرو زرهی آبی-خاکی که از آن به عنوان تاکسی استفاده می شود، به سر کار خود بروند!به گزارش العالم، یاین خودرو می تواند تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت سرعت بگیرد؛ و در ساعات ترافیک و یا هنگامی بسته بودن پل های شهر برای ع