دیرین دیرین - کلک

دیرین دیرین - این قسمت : کلکدرباره این قسمت هر چی بخوام بگم،تهش لو میره و داستان بی مزه می شه.پس هیچی نمیگم تا از تهش لذت ببرید