دیرین دیرین - ژن دان

دیرین دیرین - این قسمت: ژن دان سلام.مسافرت ما به هزار و یک دلیل کمی طولانی شد.دلیل هزار و یکمی رو برطرف کردیم و دوباره برگشتیم،ایشالا هزار تای باقی مونده رو هم درست می کنیم.