کلیپ ابراز احساسات پیام دهکردی به بارش باران بهاری

ابراز احساسات پیام دهکردی به بارش باران بهاری، ویدئویی که الهام پاوه نژاد آن را ثبت کرده است.