کلیپ شور و هیجان بی حد و وحصر در کنسرت زانیار

شور و هیجان بی حد و وحصر در کنسرت زانیار، ویدئویی که خودش به اشتراک گذاشته است.