کلیپ احمد پورمخبر

ویدئویی جالب از آواز شنیدنی احمد پورمخبر در کنار دریا.