کلیپ بادکنک بازی ارشان خواجه امیری

ویدئوی فوق العاده بامزه از بادکنک بازی آقا ارشان، پسر توپولوی احسان خواجه امیری.