کلیپ سیروان در یک تیزر تبلیغاتی

وقتی سیروان خسروی هم تیزر تبلیغاتی بازی میکند!