کلیپ رضا رشیدپور در مه

ویدئوی جالب رضا رشیدپور در یک هوای عالی و پر از مه.