کلیپ باران کوثری و کتاب مورد علاقه اش

بنظر شما کتاب مورد علاقه باران کوثری چیست؟ کتابی که آن را بار ها خوانده است. ببینید تا متوجه شوید.