کلیپ کامبیزدیرباز و غواصی

وقتی کامبیز دیرباز به صورت کاملاً حرفه ای غواصی می کند! خودتان ببینید