کلیپ در شهر

خیلی از جاهای شهر هستن که لابه لاهای روزمرگی های ما گم شدن و ما خیلی ساده و بی تفاوت از کنارشون رد میشیم