کلیپ جالب - بازی اشکنک داره، سر شکستنک داره

آخر عاقبت شیطونی و از در دیوار بالا رفتن همین میشه...