کلیپ درگیری عجیب و غریب عمو پورنگ

درگیری عجیب و غریب عمو پورنگ و یک اسباب بازی!