کلیپ جناب بهرام رادان انگلیسی میخواند

وقتی جناب بهرام رادان انگلیشی میخواند! ویدئویی که رضا یزدانی به اشتراک گذاشت.