کلیپ اشکان خطیبی

اشکان خطیبی در تكه اى از موزیک ویدئوی جدیدش با نام "زندگى من".