کلیپ هادی کاظمی و پدرش

ویدئوی دیدنی از آواز پدرِ عزیز هادی کاظمی؛ با همراهی جناب "پو"!