کلیپ خنده دار - خباثت های فوق حرفه ای

در برابر بعضی از این کوچولوها زبان قاصره واقعا!