کلیپ مهربانی های کوچک اما تاثیرگذار

این روزها بیشتر ما انسان ها برای مهربانی هایمان به دنبال دلایلی منطقی و گاهی حتی دلایلی مادی می گردیم و فراموش کردیم که در نهاد ما حسی وجود دارد که با مهربانی های کوچک و حتی بی دلیل تا چه اندازه تقویت می شود و در روحیه مثبت و شاد ما تاثییر می گذارد.