کلیپ باحال - لیمو شیرین براش بده

این آتیش پاره به هر بهونه ای شده میخواد از زیر خوردن لیمو شیرین یا به قول خودش لیمو دیرین در بره و تاکید داره براش بده، خودتون ببینین!