کلیپ تا حالا یه نی نی باهاتون حرف زده؟؟

به حرفای این آقا کوچولوی ملوس گوش کنین، باهاتون حرفا داره!