کلیپ باحال این وروجک خانوم قرتی

رقص و بپر و بالای این خانوم کوچولو شما رو هم شاد میکنه :)