کلیپ سهراب پاکزاد

سهراب پاکزاد و تشکر از مردم به خاطر استقبال از آلبومش. همچنین مژده داد که خبر های خوبی برای هواداران دارد.