کلیپ بهنوش بختیاری و دوستان

ویدئوی جالب از بهنوش بختیاری و دوستان، خسته و کوفته پس از ۱۷ ساعت کار! از اوضاع هم راضی نیستند!