کلیپ هستی مهدوی فر

ویدئویی کوتاه از تیراندازی هستی مهدوی فر با اسلحه شکاری سنگین. خوتان اتفاقی که خواهد افتاد را تماشا کنید!