کلیپ مهراب قاسمخانی و پسرش

ویدئویی که مهراب قاسمخانی از پسرش به اشتراک گذاشت و حس حوشحالی اش را از این که نویان باسواد شده است ابراز کرد.