کلیپ علی لهراسبی در ماشینش

علی لهراسبی و نمایی از تهران بارانی در پشت شیشه های مرسدس بنز اش!