کلیپ خنده دار خرگوش به این دزدی؟؟ :)

فقط ببین این خرگوش زبل و شکمو چطوری بیسکوییت دزدی میکنه