کلیپ این آقا کوچولو چه بزن و بکوبی برپا کرده!

فقط ببینین این وروجک ۱.۵ ساله چطوری میزنه و میخونه :)