کلیپ سوتی شدید محسن یگانه در کنسرت

ویدئوی بی نظیر از سوتی شدید محسن یگانه در حین یکی از کنسرت هایش!