کلیپ هادی کاظمی بر فراز تخت جمشید.

ویدئوی فوق العاده دیدنی هادی کاظمی سوار بر هلیکوپتر بر فراز تخت جمشید. حتماً ببینید.