کلیپ رضا صادقی

رضا صادقی در حلقه هواداران در شب اکران از آلبوم اش.