کلیپ احسان حدادی

احسان حدادی هم اینگونه نشان داد که طلای ریو را نشانه رفته است!