کلیپ امیرعلی دانایی

امیرعلی دانایی طی یک ویدئوی سلفی حین رانندگی از همه هواداران عذرخواهی کرد! خودتان ببینید.