کلیپ شیلا خداداد در کنسرت زانیار

ویدئوی سلفیِ شیلا خداداد و همسر محترم در شب کنسرتِ زانیار خسروی.